a nobody

I

I am

I am a

I am a nobody

I am a nobody wanting

I am a nobody wanting to

I am a nobody wanting to be

I am a nobody wanting to be somebody

I am a nobody wanting to be somebody in

I am a nobody wanting to be somebody in your

I am a nobody wanting to be somebody in your life

III

III

III

cos I found hope with you

I found hope with you

found hope with you

hope with you

with you

you

.

.

.